ปีพระวาจาของพระเจ้า 1 ธันวาคม 2019 - 30 กันยายน 2020

สถิติการเยี่ยมชม

007901875
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
2330
5232
14904
73362
116621
7901875
Your IP: 3.234.208.66
2020-02-19 20:05

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น
พระเยซูเจ้าทรงถูกไต่สวนต่อหน้าอันนาสและคายาฟาส
เปโตรปฏิเสธไม่รู้จักพระองค์
(ยน
. 18:12-27)

 1. กิจกรรม
 • ผู้สอนตั้งประเด็นสนทนากับผู้เรียน “ผู้ที่ไม่เคยทำผิด คือ ผู้ที่ไม่ทำอะไรเลย” ผู้เรียนมีความคิดเห็นอย่างไร และผู้เรียนมีประสบการณ์กับประเด็นสนทนานี้อย่างไร แบ่งปันแก่เพื่อนๆ
  1. วิเคราะห์
 • เธอได้ข้อคิดอะไรในประเด็นสนทนานี้
  1. คำสอน
 • ทุกคนล้วนเคยทำผิดพลาดด้วยกันทั้งสิ้น เปโตรเป็นหัวหน้าอัครสาวก ท่านทำผิดต่อพระเยซู คือ ท่านได้ปฏิเสธว่าไม่รู้จักพระองค์ถึงสามครั้ง โดยพระองค์เคยกล่าวไว้ล่วงหน้าว่าเปโตรจะปฏิเสธพระองค์ อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าเปโตรจะเป็นผู้ผิดแต่เพียงผู้เดียว แต่ถ้าเทียบกับอัครสาวกคนอื่น ๆ ที่หนีพระองค์ไปแล้ว ความผิดของเปโตรที่ปฏิเสธพระเยซูถึงสามครั้งกลับเบาบางลง เพราะอย่างน้อย เปโตรซึ่งพระเยซูเจ้าแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าอัครสาวก ทรงตรัสว่า “ท่านคือศิลาและบนศิลานี้ เราจะตั้งพระศาสนจักรของเรา ประตูนรกจะไม่มีวันชนะพระศาสนจักรได้ เราจะมอบกุญแจอาณาจักรสวรรค์ให้ ทุกสิ่งท่านจะผูกบนโลกนี้ จะผูกไว้ในสวรรค์ด้วย ทุกสิ่งที่ท่านจะแก้บนแผ่นดินนี้ ก็จะแก้ในสวรรค์ด้วย”(มธ. 16:8-9) เปโตรช่างได้รับเกียรติสูงส่งถึงเพียงนี้ เป็นเพราะท่าน แม้ในเวลาที่น่าสิ่วน่าขวานนี้ ท่านเป็นอัครสาวกเพียงคนเดียวที่พระวรสารกล่าวถึงอย่างชัดเจน แม้ท่านจะทำผิดด้วยการปฏิเสธพระองค์ แต่ความผิดของท่านเป็นเพราะความอ่อนแอตามประสามนุษย์แต่ท่านไม่สามารถทิ้งพระเยซูเจ้าให้อยู่เพียงลำพังได้ นี่คือความกล้าหาญและวีรกรรมของท่าน   
 • ตามประวัติศาสตร์ อันนาสก็เคยเป็นมหาสมณะมาก่อน และกิจการค้าขายที่พระวิหารก็น่าจะเป็นกิจการของอันนาสซึ่งเป็นพ่อตาของคายาฟาส ซึ่งเป็นมหาปุโรหิตประจำการในปีนั้น เรียกง่าย ๆ ว่าการเป็นมหาสมณะแทบจะเป็นการผูกขาด เป็นธุรกิจของครอบครัวที่จะต้องลงทุนมหาศาลเพื่อให้ได้มาซึ่งตำแหน่งนี้ ดังนั้น เมื่ออยู่ในตำแหน่งจึงจะต้องแสวงหาผลประโยชน์อย่างเต็มที่ ผู้ที่ต้องการมาถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าที่พระวิหาร ที่พวกเขาจะต้องซื้อสัตว์ถวายเป็นเครื่องบูชาในราคาที่แพงเกินจริง ซึ่งพ่อค้าอื่น ๆ ไม่สามารถเอาสัตว์ของตนเองมาขายในพระวิหารได้ อันนาสรวมถึงคายาฟาสจึงเป็นที่เกลียดชังของผู้คน คายาฟาสยังเคยให้คำ แนะนำกับชาวยิวว่า “จะเป็นประโยชน์มากกว่าถ้าคนเดียวจะต้องตายเพื่อประชาชน” เป็นการทำนายถึงพระเยซูเจ้าที่ช่วยมนุษยชาติให้รอด

คำถาม

 • อัครสาวกผู้ใดควรได้รับการยกย่องในความกล้าหาญ แม้ท่านจะอ่อนแอตามประสามนุษย์ก็ตาม
  1. ข้อปฏิบัติ
 • ให้เรากล้าที่จะเปิดเผยตนเองว่าเป็นคริสตชน หรือผู้ติดตามพระเยซู

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ