ปีพระวาจาของพระเจ้า 1 ธันวาคม 2019 - 30 กันยายน 2020

สถิติการเยี่ยมชม

007901906
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
2361
5232
14935
73393
116621
7901906
Your IP: 3.234.208.66
2020-02-19 20:08

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น
พระเยซูเจ้าทรงสนทนากับนิโคเดมัส
(ยน.
3:1-21)

 1. กิจกรรม
 • ให้ผู้สอนกล่าวคุณลักษณะด้านลบของบุคคล แล้วให้ผู้เรียน อาจเป็นตัวแทนหรือทั้งชั้นช่วยกันตอบคุณสมบัติตรงกันข้ามในด้านบวก เช่น ขี้เกียจ-ขยัน ขี้เหนียว-แบ่งปัน พูดหยาบ-พูดไพเราะ เป็นต้น
 1. วิเคราะห์
 • ให้ผู้เรียนประเมินตัวเองว่ามีคุณลักษณะด้านใดมากกว่ากัน
 • ผู้เรียนรู้สึกอย่างไรหลังจากประเมินตนเอง
 1. คำสอน
 • พ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดตามธรรมชาติบนโลกนี้ แต่เมื่อเรารับศีลล้างบาป มีความเชื่อในพระเยซูเจ้า พระผู้ช่วยให้รอดพ้นที่พระเจ้าทรงส่งมาแล้ว เราได้เกิดใหม่จากผู้ที่มาจากเบื้องบน โดยน้ำและพระจิตเจ้า ด้วยเหตุนี้ ความเชื่อจึงเรียกร้องการกระทำ ด้วยการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตใหม่อยู่เสมอ
 • พระเยซูเจ้าทรงสนทนากับนิโคเดมัส ผู้เป็นชาวฟาริสีและหัวหน้าคนหนึ่งของชาวยิวเรื่อง “การเกิดใหม่” ซึ่งไม่ใช่การเกิดตามธรรมชาติ แต่เป็นการเกิดใหม่จากเบื้องบน คือ ความเชื่อในพระเยซูเจ้า
 • เปรียบเทียบในสมัยโมเสสที่ชาวยิวรอดพ้นจากความตายเพราะถูกงูกัด ด้วยการมองรูปงูยกขึ้นติดไว้ที่เสา พระเยซูเจ้าคือโมเสสใหม่ที่พระองค์เองถูกยกขึ้น เมื่อผู้ที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้ากลับใจ มีความเชื่อและเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตใหม่ เขาได้บังเกิดใหม่จากพระเจ้าและรอดจากความตายนิรันดร
 • “การยกขึ้น” คือ การที่พระเยซูเจ้าถูกยกขึ้นและสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน ด้วยเหตุนี้ เมื่อพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ พระเจ้าพระบิดาจึงยกพระองค์ขึ้น รับพระสิริรุ่งโรจน์ร่วมกับพระองค์อีกครั้งเหมือนดังที่พระองค์ทรงเป็นก่อนเริ่มแรกสร้างโลก
 • ความใฝ่ฝันของมนุษยชาติ คือ การมีชีวิตอมตะ ตามคำสอน โลกนี้เป็นบ้านชั่วคราว ร่างกายจะกลับกลาย เป็นดินดังเดิม แต่ผู้ที่มีความเชื่อในพระเจ้า จิตใจจะปักแน่นกับโลกหน้าที่พระเจ้าทรงสัญญา ซึ่งเป็นบ้านถาวร จิตวิญญาณซึ่งเคยดำเนินชีวิตร่วมกับการจะได้รับการปลุกให้มีชีวิตอีกครั้ง เพราะวิญญาณเป็นอมตะ ผู้ที่มีความเชื่อในพระบุตรซึ่งมาจากสวรรค์จะมีชีวิตนิรันดร

คำถาม

 • พระเยซูเจ้าทรงสนทนากับนิโคเดมัสในเรื่องใดบ้าง
 • การเกิดใหม่ที่พระเยซูเจ้าตรัสหมายถึงอะไร
 • พระเยซูเจ้าตรัสว่าทำอย่างไรจึงจะมีชีวิตนิรันดร
 1. ข้อปฏิบัติ
 • ให้ผู้เรียนพิจารณามโนธรรมของตน ว่ามีสิ่งใดที่ควรเปลี่ยนแปลงตนเองเร่งด่วนเป็นอันดับแรก

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ