ปีพระวาจาของพระเจ้า 1 ธันวาคม 2019 - 30 กันยายน 2020

สถิติการเยี่ยมชม

007901893
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
2348
5232
14922
73380
116621
7901893
Your IP: 3.234.208.66
2020-02-19 20:07

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น

ก. อารัมภบท (ยน. 1:1-18)

 1. กิจกรรม
 • เลือกเพื่อนในชั้นเรียน 1 คนที่ผู้เรียนคิดว่ารู้จักเขามากที่สุด และเขียนสิ่งที่รู้เกี่ยวกับประวัติส่วนตัวของเขามาให้มากที่สุด เช่น ชื่อ ชื่อเล่น ความชอบ ความสนใจ นิสัย พรสวรรค์ ฯลฯ
 • ขออาสาสมัครสมาชิกในชั้นเรียนที่คิดว่าตนเองจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเพื่อนมากที่สุด หรือสุ่มเรียก
 1. วิเคราะห์
 • เธอรู้สึกอย่างไร และอยากบอกอะไรแก่เพื่อนที่รู้จักมากที่สุด
 1. คำสอน
 • พระเจ้าต้องพอพระทัยมากที่เราได้รู้จักพระเยซูเจ้า และเชื่อในพระองค์
 • พระวรสารนักบุญยอห์นเริ่มต้นด้วยการกล่าวถึง “พระวจนาตถ์” ว่าเป็นผู้ใด ซึ่งค่อนข้างแตกต่างจากพระวรสารฉบับอื่น ที่จะเล่าเรื่องการบังเกิดของพระเยซู หรือการเป็นพยานของยอห์น ผู้ทำพิธีล้าง
 • พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างทุกสิ่งอาศัยพระวจนาตถ์ซึ่งเป็นพระวาจาผู้ทรงรับธรรมชาติมนุษย์
 • พระเยซูคริสตเจ้า พระวจนาตถ์ ชีวิตเป็นแสงสว่างแก่มนุษย์และพระบุตรเพียงพระองค์เดียว ได้เปิดเผยพระบิดาให้เรารู้
 • พระเจ้าทรงส่ง “ยอห์น ผู้ทำพิธีล้าง” มาเป็นพยานถึงแสงสว่าง เพื่อให้ทุกคนมีความเชื่ออาศัยเขา
 • ผู้ที่เชื่อ พระเจ้าทรงเรียกเขาเหล่านั้นเป็นบุตรของพระองค์ และประทานชีวิตนิรันดร

    คำถาม

 • พระวาจาในตอนนี้ เปิดเผยพระนามของพระเยซูคริสตเจ้าอย่างไรบ้าง
 • พระวาจาในตอนนี้กล่าวถึงคำใดมากที่สุด
 • ปัจจุบัน เธอมีความเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้า ผู้เปิดเผยพระบิดาให้รู้มากน้อยเพียงใด
 1. ข้อปฏิบัติ
 • เธอแสดงออกถึงความเชื่ออย่างไร ในฐานะที่รู้จักพระนาม และมีความเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้า
 • เล่าให้เพื่อน ๆ ฟังเท่าที่รู้เกี่ยวกับพระเยซูคริสตเจ้า พระวจนาตถ์ พระวาจาผู้รับสภาพมนุษย์

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ