เพลงค่ายคำสอนราชบุรี 2010 พยาน...พระคริสต์

posted by: Administrator
ฮิต: 29627

เพลงพยาน….พระคริสต์
คำร้อง/ทำนอง คุณศิริลักษณ์  เบญจภุมริน
เรามาเรียนคำสอน ได้ร่วมภาวนา รู้รักศรัทธา เพื่อวิญญาณรอดปลอดภัย
พระเยซูทรงนำ พวกเราก้าวเดินไป มอบแบบอย่างมากมายเพื่อไปทำให้เกิดผล
เมื่อพระเยซูได้ประทานพระจิต เปลี่ยนชีวิตให้เรากล้าหาญและมั่นใจ
เพื่อเป็นพยานถึงองค์ทรงชัย ด้วยวาจา ด้วยใจ พร้อมด้วยการกระทำ
เราจะเป็นพยานพระคริสต์ ประกาศชีวิตของพระองค์
เพราะรักมนุษย์จึงยอมสิ้นพระชนม์ ความรักพระองค์นั้นคือข่าวดี
เราจะเป็นพยานพระคริสต์ ให้ชีวิตของเรานั้นเกิดผล
จะรัก รับใช้ เพื่อนพี่น้องทุกคน ด้วยรักดั่งองค์พระเยซู
ประกาศนามพระองค์ให้ก้องไกล จนสุดปลายแผ่นดิน.........พยานพระคริสต์


พยานแห่งรักของพระเจ้า
คำร้อง/ทำนอง บร.ภุมเรศ  ภูผา
ทางแห่งรักของพระองค์ รักรับใช้เพื่อทุกคน เสียสละอดทน ประกาศข่าวดีแก่ทุกคน
แบ่งปัน พระคุณพระพร  ให้อภัยกับทุกคน ให้พระองค์ทรงเป็น พลังของลูกทุกวัน
(รับ) พยานพระคริสต์ เพื่อคนทุกคน  พยานแห่งรัก  อุทิศตนเพื่อรับใช้
กล้าหาญ ไม่กลัวสิ่งใด นำคนกลับใจ เข้าในบ้านของพระองค์(รับ)
พยานแห่งรัก...ของพระเจ้า

 

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ

บทอ่านและมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

คาทอลิกสอนอะไร

 

Download

 

สถิติการเยี่ยมชม

008059939
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
296
3691
3987
118764
112662
8059939
Your IP: 3.235.31.131
2020-03-30 01:28

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725