ปีพระวาจาของพระเจ้า 1 ธันวาคม 2019 - 30 กันยายน 2020

สถิติการเยี่ยมชม

007901679
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
2134
5232
14708
73166
116621
7901679
Your IP: 3.214.224.224
2020-02-19 18:23

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ประชาสัมพันธ์!!! ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนสังฆมณฑลราชบุรี 2020
โครงการอบรมคำสอนเด็กภาคฤดูร้อน สังฆมณฑลราชบุรี
ปีการศึกษา 2562/2019

1.จุดประสงค์
1.1 เพื่อให้การอบรมด้านคริสตศาสนธรรมแก่เด็กและเยาวชนคาทอลิกที่ไม่มีโอกาสเรียนคำสอนในระหว่างปีได้เรียนคำสอนและรับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ
1.2 เพื่อให้การอบรมด้านคริสตศาสนธรรมแก่เด็กและเยาวชนคาทอลิกที่เรียนในโรงเรียนคาทอลิกซึ่งต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม
1.3 เพื่อเตรียมจิตใจเด็กและเยาวชนก่อนการรับศีลล้างบาป ศีลมหาสนิท ศีลกำลังและรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาป
1.4 เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนผู้สนใจที่มิได้เป็นคริสตชน มาเรียนรู้คำสอน
2. สถานที่พักอบรม สามเณราลัยแม่พระนิรมล ราชบุรี (ภายในบริเวณโรงเรียนดรุณาราชบุรี)
3. ระยะเวลา เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม ถึง วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 3 สัปดาห์
(รับเด็กเข้าค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563)

Downaload :::: โปสเตอร์ ::: รายละเอียด ::: ใบสมัคร :::

4. คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

4. คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
เด็กและเยาวชน ที่ไม่มีโอกาสเรียนคำสอนในระหว่างปี ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมหรือผู้ที่สนใจจะเป็นคริสตชน
4.1 อายุตั้งแต่ 8 - 15 ปีเท่านั้น ไม่รับเด็กที่มีอายุน้อยกว่าหรือมากกว่านี้ เพราะจะมีปัญหาในการอยู่ร่วมกันและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ (ถือวันที่ 30 เมษายน ตั้งแต่ พ.ศ. 2548-2555 เป็นเกณฑ์)
4.2 ยังไม่ได้รับศีลล้างบาป ศีลมหาสนิทครั้งแรก ศีลกำลัง หรือต้องการรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาป (ศีลสง่า)
4.3 รับศีลศักดิ์สิทธิ์แล้ว แต่ต้องการจะรับการอบรมเพิ่มเติม (อยู่ในเงื่อนไขข้อ 4.1)4.4 ผ่านความเห็นชอบและการรับรองจากคุณพ่อเจ้าวัด

5. สิ่งที่ต้องนำติดตัวมาด้วย

5. สิ่งที่ต้องนำติดตัวมาด้วย
5.1 ใบรับรองศีลศักดิ์สิทธิ์ ที่ได้รับมาแล้ว (โดยเฉพาะศีลล้างบาปและศีลกำลัง)
5.2เสื้อผ้าชุดสุภาพ (เสื้อมีแขน/กางเกงขายาว) กางเกงกีฬา ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นสำหรับเวลา 3 สัปดาห์ เช่น ผ้าถุง ผ้าเช็ดตัว ไม้แขวนเสื้อ สบู่ แปรงสีฟัน ผงซักฟอก และผ้าอนามัย เป็นต้น
***หากเป็นไปได้ช่วยจัดเตรียมเสื้อกันหนาว เผื่อสำหรับช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงด้วย
5.3 เงินสำหรับใช้จ่ายส่วนตัวตามความเหมาะสม และต้องฝากไว้กับคุณครูตั้งแต่วันที่มาลงทะเบียนเข้าค่าย
6. สิ่งที่ห้ามนำมา
สิ่งของที่ไม่จำเป็นต่าง ๆ เช่น อาวุธ ของมีคม สิ่งเสพติด เครื่องเล่นเกม เครื่องฟังเพลง โทรศัพท์มือถือ แท๊ปเล็ต หนังสือ กระเป๋าสตางค์และของมีค่าต่าง ๆ หากนำมาแล้วสูญหายทางค่ายคำสอนฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

7. การรับสมัคร

7. การรับสมัคร
       ติดต่อขอใบสมัครจากคุณพ่อเจ้าอาวาสที่ตนสังกัดพร้อมลายเซ็นรับรอง และใบรับรองศีลศักดิ์สิทธิ์ และส่งกลับมายังศูนย์คริสตศาสนธรรมราชบุรี ภายในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563
8. ค่าใช้จ่ายในการอบรม
      ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนสังฆมณฑลราชบุรี ได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานจากสังฆมณฑล ซึ่งในแต่ละปีมีค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจ และเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดค่ายคำสอนจึงขอเชิญชวนทุกท่านได้ช่วยสนับสนุนปัจจัยและสิ่งของในการอบรมคริสตศาสนธรรมแก่เด็ก ๆ ประมาณ 200 คน เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์
(เฉลี่ยค่าใช้จ่ายต่อเด็ก 1 คน ประมาณ 2,500 บาท) และเชิญร่วมภาวนาเพื่อบุคลากรและเด็ก ๆ ตลอดการจัดค่ายฯ ในครั้งนี้ด้วย

9. การรับศีลศักดิ์สิทธิ์

9. การรับศีลศักดิ์สิทธิ์
9.1 พิธีโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ เวลา 09.30 น. ในวันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2563 ณ วัดนักบุญยอห์นบอสโก จ.ราชบุรี
9.2 สำหรับเด็กที่ผ่านการพิจารณาให้รับศีลศักดิ์สิทธิ์ ทางค่ายคำสอนฯ จะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ ผ่านทางคุณพ่อเจ้าอาวาสหรือโทรศัพท์ไปแจ้งให้ผู้ปกครองทราบโดยตรง ในช่วงประมาณต้นสัปดาห์ที่สาม และสำหรับเด็กที่มาเรียนเพื่อจะรับศีลล้างบาปและศีลกำลัง ขอให้ผู้ปกครองได้ติดต่อเตรียมพ่อแม่ทูนหัวไว้ด้วย

หมายเหตุ : ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองไม่มาเยี่ยมเด็กระหว่างการอบรม เพราะจะทำให้เด็กรู้สึกอยากกลับบ้านและไม่มีสมาธิในการอยู่ร่วมค่ายคำสอน

เด็ก ๆ ที่มาเรียนคำสอนอาจไม่ได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์ทุกคนซึ่งต้องพิจารณาจากผลการเรียนคำสอน ความประพฤติ รวมทั้งดูว่าเมื่อจบค่ายคำสอนไปแล้วจะมีผู้ปกครองที่ช่วยดูแลให้เขาปฏิบัติศาสนกิจอย่างต่อเนื่องหรือไม่ แต่อย่างไร เด็ก ๆ ที่มาร่วมค่ายคำสอนจะได้เรียนรู้และฝึกฝนชีวิตเพื่อเติบโตเป็นคริสตชนที่ดีต่อไปอย่างแน่นอน

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ